PMETRICA KİŞİLİK ENVANTERLERİ

Pmetrica Kişilik Envanterleri bireyin duygusal, bilişsel ve davranışsal profilini farklı açılardan ölçümleme imkanı tanıyan, odaklandığı ilgili boyutta kapsamlı ve tutarlı bir kişilik profilinin belirlenmesini mümkün kılan araçlardır.

Pmetrica Kişilik Envanterleri uzun yıllardır etkinliği ve güvenilir sonuçları kanıtlanmış, tüm dünyada çok yaygın olarak kullanılan MBTI, DISC, TK, LIFO gibi envanterlerin bilimsel yaklaşımlarını temel alan ancak ülkemizin kültür ve sosyal çevre oluşumlarına göre oluşturulup geçerliliği kontrol gruplarında test edilerek norm değerleri oluşturulmuş kendi kişilik envanterlerini kullanmaktadır.

Pmetrica Kişilik Envanterleri Türkiye’de on yılı aşkın bir süredir kurumsal eğitim sektörünün en büyük ve en köklü kuruluşu Masters Training International tarafından çok çeşitli projelerde ve ülkemiz kültür ve şartlarına uygun yapıda geliştirilerek kullanılmaktadır.

Pmetrica Kişilik Envanterleri sadece İK birimlerinin değil, aynı zamanda kurumun tüm birim yöneticilerinin çalışanlarını kolaylıkla değerlendirebileceği ve çalışanlarının gelişim planlarını oluşturmakta yararlanabileceği önemli birer kaynaktır.

 • Ram Test

  RAM - RELATIONSHIP ACCEPTANCE MEASUREMENT™
  İLİŞKİLERDE KABUL ARALIĞI ÖLÇÜMÜ™

  “RAM – İlişkilerde Kabul Aralığı Ölçümü” çok kapsamlı akademik ve sosyal çalışma ve gözlemler sonucunda oluşturulmuş ve pek çok farklı kültürlerde yıllardır başarıyla uygulanmakta olan evrensel geçerliliği kanıtlanmış bir envanterdir. RAM envanteri çok boyutlu karakter/kişilik değerlendirmesi imkanı sağlar. Ölçümlediği alt unsurların ortaya koyduğu kabul aralıkları ve bu alt unsurlara bağlı karakter/kişilik yorumu işe alım, terfi, görevlendirme kararları ve gelişim planları için eşsiz ve çok değerli bir veri kaynağıdır. RAM envanteri ülkemizin kültür ve sosyal çevre oluşumlarına göre uyarlanıp geçerliliği kontrol gruplarında test edilerek güncellenmiştir ve P.metrica tarafından online ortamda sunulmaktadır.

  DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
 • Ybs Test

  YBS - YAKLAŞIM BOYUTU SEÇİMİ

  "YBS - Yaklaşım Boyutu Seçimi" kısa, basit çözümlenen ancak sonuçları şaşırtıcı bir envanterdir; Bireyin ömür boyu geliştirmiş olduğu farklı ilişki ortamlarındaki etkiye tepki yaklaşım boyutu seçimlerinin belirlenmesini sağlar. Her bireyde istisnasız bulunan boyun eğen, saldırgan ve yapıcı yaklaşım tarzlarının ağırlık dağılımını belirleyen bu envanter farklı ortam ve şartlarda oluşan etkiye doğru tepki yaklaşımının seçiminde yardımı olacak farkındalığı yaratan kısa fakat etkili bir profil çalışmasıdır. Diğer envanterlerimizin tamamlayıcısı olarak dikkate alınabilecek niteliktedir.

  DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
 • Lsi Test

  LSI - LEADERSHIP STYLE INVENTORY
  LİDERLİK STİLİ ENVANTERİ

  "LSI - Liderlik Stili Envanteri" liderlik yetkinliklerine bağlı liderlik profilini bütünsel bir bakış açısıyla sunmaktadır. Yöneticilik yaklaşımının işe yönelik ve insana yönelik boyutlarını birlikte ölçümleyerek algılanan liderlik boyutunu belirleyen LSI envanteri, bireyin güçlü ve geliştirilecek yönlerini çok kolay anlaşılabilir formatta ortaya koyar.

  DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
 • Cpt Test

  CPT - COLORS PERSONALITY TEST
  COLORS KİŞİLİK TESTİ

  "CPT - COLORS Kişilik Testi" kaynağını klasik DISC teorisinden alan ancak günümüz şartlarında tamamen kültür yapımıza uyarlanmış ve detaylı kişilik profili oluşturan bir envanterdir. Yaygın kullanılan DISC türevi diğer envanterlerden farklılığı kolay anlaşılabilir olması ve aksiyona yönelik yapısıdır. Bireyin güçlü ve geliştirilmeye açık yönlerini net bir şekilde ortaya koyan ve kolaylıkla eylem planı kararlarına temel oluşturan eşsiz bir envanterdir.

  DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ