PMETRICA YETKİNLİK ENVANTERLERİ

Pmetrica Yetkinlik Envanterleri, üstlenilecek göreve ve pozisyona bağlı olarak özelleştirilmiş, pozisyon için gerekli görülen yetkinlikleri ölçümleyen, duygusal, bilişsel ve fonksiyonel yönden yetkinlik profilini belirlemeye yönelik araçlardır.

Pmetrica Yetkinlik Envanterleri işe alım, görev ve pozisyon değişikliği, terfi ve atama uygulamalarının yanı sıra, çalışanların gelişimlerinin takibi ve kıyaslama amacıyla periyodik olarak da uygulanabilecek niteliktedir.

Pmetrica Yetkinlik Envanterleri sadece İK birimlerinin değil, aynı zamanda kurumun tüm birim yöneticilerinin çalışanlarını kolaylıkla değerlendirebileceği ve çalışanlarının gelişim planlarını oluşturmakta yararlanabileceği önemli birer kaynaktır.

Pmetrica Yetkinlik Envanterleri kurumlarda uygulanan pozisyonlara ve görevlere bağlı yetkinlik tanımlamalarına karşılık gelecek yetkinlik gruplarını ve alt unsurlarını genelde kapsamaktadır. Bu yönüyle pek çok durumda kurum yetkinlik tanımlarına uyum sağladığından ilave yetkinlik ölçümlerine gerek kalmamaktadır.

Pmetrica Yetkinlik Envanterleri Türkiye’de on yılı aşkın bir süredir kurumsal eğitim sektörünün en büyük ve en köklü kuruluşu Masters Training International tarafından çok çeşitli projelerde ve ülkemiz kültür ve şartlarına uygun yapıda geliştirilerek kullanılmaktadır.

Pmetrica bünyesinde online ortamda sunulan envanterlerin, pozisyona bağlı yetkinliklerin ölçümlenmesinde, değerlendirilen alana göre farklı kurumlarda aynı/benzer pozisyonda çalışan ve "yeterli/başarılı" olarak tanımlanan çalışanlardan oluşturulmuş örneklemlerle farklı dönemlerde tekrarlanan tutarlılık, gerçeklik ve geçerlilik çalışmaları gerçekleştirilerek 'norm değerler' oluşturulmuştur. Yetkinlik envanterlerinde sonuçlar norm değerlerle kıyaslanarak verilmektedir.

Pmetrica Yetkinlik Envanterleri, bireyin verdiği cevapların tutarlılık, gerçeklik ve geçerliliğini belirli sayıda uygunluk göstergeleriyle kontrol etmektedir. Bireyin envanteri cevaplarken kendini olduğundan daha iyi ya da daha yetersiz gösterme eğilimini saptayan göstergeler aracılığı ile geliştirilmiş olan algoritma çerçevesinde gerekli hallerde normatif düzeltmeler değerlendirmede skorlara yansıtılmaktadır.

Online ortamda standart olarak sunulan envanterlerin yanı sıra, talep olduğunda kuruma özel yetkinlikleri ölçümleyen envanterler de geliştirilebilmektedir, raporlama farklılaştırılabilmektedir, spesifik pozisyona uygunluk ölçekleri oluşturulabilmektedir.

 • Cci Test

  CCI - TEMEL YETKİNLİKLER ENVANTERİ©

  CCI - Temel Yetkinlikler Envanteri duygusal, bilişsel ve fonksiyonel yönden bireyin bir profesyonel olarak temel yetkinlik profilini belirlemeye yönelik bir envanterdir.

  CCI - Temel Yetkinlikler Envanteri, Kişisel Farkındalık, Kendini Yönetebilme, Sosyal Farkındalık, İlişki Yönetimi ve Fonksiyonel Yetkinlikler olmak üzere beş temel yetkinlik alanında ve bu yetkinlik alanlarını oluşturan 25 alt unsurlarında bireyin yetkinlik boyutunu norm değerlerle karşılaştırmalı olarak ölçümlemektedir.

  Kurumda mevcut tüm görev ve pozisyonlar için tüm adayları/çalışanları temel yetkinlikler açısından değerlendiren kapsamlı bir envanterdir.

  Toplam 130 ifadeden oluşur. Tamamlanma süresi yaklaşık 20 dakikadır.

  DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
 • Sci Test

  SCI - SATIŞ YETKİNLİKLERİ ENVANTERİ©

  SCI - Satış Yetkinlikleri Envanteri başarılı bir satış temsilcisinin/uzmanının/yöneticisinin duygusal, bilişsel ve fonksiyonel yönden satış yetkinlik profilini belirlemeye yönelik bir envanterdir.

  SCI - Satış Yetkinlikleri Envanteri, Satışa Yatkınlık, Kendini Yönetebilme, İlişki Yönetimi ve Fonksiyonel Yetkinlikler olmak üzere dört temel yetkinlik alanı ve 23 alt unsurlarında bireyin yetkinliklerini norm değerlerle karşılaştırmalı olarak ölçümlemektedir.

  Kurumda mevcut satış, müşteri ilişkileri, çağrı merkezi ve pazarlama pozisyonları için tüm adayları/çalışanları gerekli satış yetkinlikleri açısından değerlendiren kapsamlı bir envanterdir.

  Toplam 125 ifadeden oluşur. Tamamlanma süresi yaklaşık 20 dakikadır.

  DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
 • Mci Test

  MCI - YÖNETİM YETKİNLİKLERİ ENVANTERİ©

  MCI - Yönetim Yetkinlikleri Envanteri bir kurumdaki tüm pozisyon ve kademelerde yer alan yöneticilerin ve yönetici adaylarının duygusal, bilişsel ve fonksiyonel yönden yöneticilik ve liderlik yetkinlik profilini belirlemeye yönelik bir envanterdir.

  MCI - Yönetim Yetkinlikleri Envanteri, Organizasyon ve Yönetim, Liderlik, Kendini Yönetebilme, İlişki Yönetimi ve Fonksiyonel Yetkinlikler olmak üzere beş temel yetkinlik alanı ve 28 alt unsurlarında bireyin yetkinlik boyutunu norm değerlerle karşılaştırmalı olarak ölçümlemektedir.

  Kurumda mevcut süpervizör, takım lideri, bölüm yöneticisi, müdür gibi pozisyonlarda yer alan yöneticilerin gelişim alanlarını belirlenmesini ve bu pozisyonlar için aday olanların da gerekli yönetsel yetkinlikler açısından değerlendirilmesini sağlayan kapsamlı bir envanterdir.

  Toplam 140 ifadeden oluşur. Tamamlanma süresi yaklaşık 30 dakikadır.

  DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
 • Mci 180 Test

  MCI 180 - YÖNETİM YETKİNLİKLERİ ENVANTERİ 180©

  MCI 180 - Yönetim Yetkinlikleri Envanteri 180, bir kurumdaki süpervizör, takım lideri, bölüm yöneticisi, müdür gibi tüm pozisyon ve kademelerde yer alan yöneticilerin ve yönetici adaylarının duygusal, bilişsel ve fonksiyonel yönden yöneticilik ve liderlik yetkinlik profilini ve gelişim alanlarını belirlemeye yönelik ve bireyin kendisi için tamamladığı MCI envanterine karşılık, bir diğer değerlendiricinin (amir ya da ast…) o birey hakkında tamamladığı 180 derece değerlendirme imkanı sağlayan envanterdir. İki raporun karşılaştırması, sağlıklı bir yorum imkanı sağlar.

  MCI - Yönetim Yetkinlikleri Envanteri, beş temel yetkinlik alanı ve 28 alt unsurlarında bireyin yetkinlik boyutunu norm değerlerle karşılaştırmalı olarak ölçümlemektedir.

  Toplam 140 ifadeden oluşur. Tamamlanma süresi yaklaşık 30 dakikadır.

  DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
 • Sec Test

  SEC - SERVİS YETKİNLİKLERİ ENVANTERİ©

  SEC - Servis Yetkinlikleri Envanteri duygusal, bilişsel ve fonksiyonel yönden bireyin müşteriye hizmet verirken sergilediği yetkinlik profilini belirlemeye yönelik bir envanterdir.

  SEC - Servis Yetkinlikleri Envanteri, Müşteri Yaklaşımı, İlişki Yönetimi, Kişisel Farkındalık, Ortam Uyumu ve Fonksiyonel Yetkinlikler olmak üzere beş temel yetkinlik alanı ve 20 alt unsurlarında bireyin müşteriye hizmet alanında sergilediği yetkinlik boyutunu norm değerlerle karşılaştırmalı olarak ölçümlemektedir.

  Kurumda mevcut servis elemanları, müşteri ilişkileri, operasyon ve çağrı merkezi gibi müşteriyle temas eden pozisyonlar için tüm adayları/çalışanları gerekli hizmet yetkinlikleri açısından değerlendiren kapsamlı bir envanterdir.

  Toplam 100 ifadeden oluşur. Tamamlanma süresi yaklaşık 15 dakikadır.

  DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ