SCI

SCI - SATIŞ YETKİNLİKLERİ ENVANTERİ©

Ram Test

SCI - Satış Yetkinlikleri Envanteri başarılı bir satış temsilcisinin/uzmanının/yöneticisinin duygusal, bilişsel ve fonksiyonel yönden satış yetkinlik profilini belirlemeye yönelik bir envanterdir.

SCI - Satış Yetkinlikleri Envanteri, Satışa Yatkınlık, Kendini Yönetebilme, İlişki Yönetimi ve Fonksiyonel Yetkinlikler olmak üzere dört temel yetkinlik alanı ve 23 alt unsurlarında bireyin yetkinliklerini norm değerlerle karşılaştırmalı olarak ölçümlemektedir.

Kurumda mevcut satış, müşteri ilişkileri, çağrı merkezi ve pazarlama pozisyonları için tüm adayları/çalışanları gerekli satış yetkinlikleri açısından değerlendiren kapsamlı bir envanterdir.

SCI envanteri bireyin verdiği cevapların tutarlılık ve gerçekliğini belirli sayıda geçerlilik göstergesiyle kontrol etmektedir. Bireyin envanteri cevaplarken kendini olduğundan daha iyi ya da daha yetersiz gösterme eğilimini saptayan göstergeler aracılığı ile gerekli hallerde normatif düzeltmeler skorlara yansıtılmaktadır.

Toplam 125 ifadeden oluşur. Tamamlanma süresi yaklaşık 20 dakikadır.

YETKİNLİK GRUPLARININ TANIMLARI

SCI - Satış Yetkinlikleri Envanteri, Satışa Yatkınlık, Kendini Yönetebilme, İlişki Yönetimi ve Fonksiyonel Yetkinlikler olmak üzere dört temel yetkinlik alanı ve 23 alt unsurlarında bireyin yetkinlik skorlarını norm değerlerle karşılaştırmalı olarak ölçümlemektedir. Satış yetkinliğini ortaya koyacak bu dört temel yetkinlik alanının özet tanımları aşağıda verilmektedir.

Satışa Yatkınlık

Satışa yatkınlık boyutu başarılı bir satış temsilcisinin/uzmanının/yöneticisinin günümüz rekabet şartlarında sahip olması ve sergilemesi gereken temel yetkinliklerin yansıtıldığı boyuttur.

Bu boyut bireyin satış kavramını nasıl algıladığı, müşteri odaklılık, müzakere beceresi, stresle başa çıkma gücü, etkileme ve ikna kapasitesinin yanı sıra, öz motivasyonunu yansıtan başarı odaklılığını, çatışma yönetimi kapasitesini ve iletişim becerisini ölçümlemektedir.

Norm değerlerin üstünde skor elde eden bireylerin satışa yatkınlık açısından önemli bir potansiyel sergiledikleri söylenebilir.

Kendini Yönetebilme

Kendini yönetebilme temel olarak duyguları kontrol altına almak ve bu duyguların başkaları ve olaylar üzerindeki etkilerini yönetebilmektir. Özünde kişisel farkındalığın davranışlara yansıyan boyutunu oluşturur.

Bu boyuttaki skorlar, farkına varılan duyguların kontrol edilmesinde sergilenen yetkinlik düzeyini ölçümlemektedir.

Norm değerlerin üstünde skor elde eden bireylerin farkına varabildikleri duygularını başarılı bir şekilde kontrol edebildikleri söylenebilir.

İlişki Yönetimi

İlişki yönetimi boyutu bireyin gerek iş gerekse özel hayatını kapsayan sosyal çevresindeki kişilerle olan ilişkilerini nasıl yönettiği ve kendisini ilişki boyutunda nasıl konumlandırdığını belirler.

İlişki yönetimi boyutundaki skorlar işbirliği, ekip çalışması ve özellikle hizmet odaklılık gibi sosyal düzeyde ilişkileri yönlendiren unsurlardaki yetkinlikleri ölçümlemektedir. Özellikle stres algısının yüksek olduğu koşullarda kontrolü zor bir boyut olduğu dikkate alınmalıdır.

Norm değerlerin üstünde skor elde eden bireylerin ilişki yönetimi açısından başarılı olma potansiyeli gösterdikleri söylenebilir.

Fonksiyonel Yetkinlikler

Fonksiyonel yetkinlikler boyutu bireyin iş ortamında çalışma performansını olumlu yönde etkileyebilecek becerilere odaklanmaktadır.

Norm değerlerin üstünde skor elde eden bireylerin iş ve görev performanslarının başarı düzeyinin yüksek olma potansiyeli olduğu söylenebilir.

Örnek Rapor

DİĞER YETKİNLİK ENVANTERLERİMİZ